Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

FAQs over EFT

1.    EFT - Waarom nu pas?

"EFT had eigenlijk 50 jaar geleden al ontdekt moeten zijn en zou ondertussen zo gewoon dienen te zijn als een aspirientje. Maar helaas, ondanks de onmiskenbare klinische resultaten, ondervindt EFT nog altijd veel weerstand bij bepaalde wetenschappers en anderen die zich vastklampen aan de conventionele aanpak.”

Dit is een citaat uit het Veelgehoorde Vraag & Antwoord-item:
"EFT ligt zó voor de hand! Waarom is het dan niet tientallen jaren geleden al ontdekt?!"

Als speelse inleiding daarop een weergave van een schrijven van de persoon achter deze website. Ook voor haar was dit een prangende vraag. In 2010 schreef zij dan ook: 

"WAAROM WAS ER TOEN NOG GEEN EFT?!”  door Ellen Langen ©


Even ter inleiding:
Ik heb, door nare ervaringen in mijn jeugd, vele jaren doorgebracht in een soort cocon van angst vol spanningen en de diverse vormen waarin die zich uitten. Hoewel het mij niet echt verantwoord leek om onder die omstandigheden een kind te krijgen en ik me niet kon voorstellen dat ik in staat zou zijn de zware verantwoordelijkheid te dragen die dat met zich mee zou brengen, waren er omstandigheden die mij er op een gegeven moment toe brachten het tegenovergestelde te besluiten. Het zal je niet verbazen dat ook de zwangerschap die volgde er een was vol angst en spanning.


Van de week zat ik een artikel te lezen over o.a. de invloed van de omgeving op je ontwikkeling als kind. Zoals we, als het goed is, allemaal zo langzamerhand wel weten, dankzij de nieuwe psychologie en biologie, en natuurlijk af kunnen leiden uit het EFT-proces+zijn effecten, spelen ouders en andere personen in de omgeving van het kind gewoon een bepaald niet mis te verstane rol. Velen, waaronder ook steeds meer reguliere medisch deskundigen, zijn er inmiddels ook wel van overtuigd dat de algehele staat van de vrouw tijdens haar zwangerschap invloed heeft op het kind binnen in haar. Ook de auteur van het artikel dat ik zat te lezen had het daar expliciet over.

Maar goed, als je een dergelijk artikel zit te lezen, ga je al gauw even terug in de tijd, nietwaar? Dat deed ik dus ook (in dit geval zo'n 28 jaar). En, zoals zich in andere verbanden eveneens regelmatig voordoet, kwam ook nu de gedachte in me op: “Waarom, o, waarom was er toen nog geen EFT??? Wat zou alles anders zijn geweest!”. En uit die vraag begrijp je vast en zeker dat “anders” in dit verband wat mij betreft ronduit positief is! Ik heb in de jaren sinds ik EFT ontdekte bij mijzelf en anderen veel teveel fantastische resultaten geboekt en gezien om daar nog maar enige twijfel over te hebben! En dan heb ik het nog niet over die duizenden fraaie resultaatsverhalen uit de Emofree Newsletter van al zo’n 20 jaar waar de gemiddelde EFT-er wel min of meer bekend mee is!

Ik hoorde mezelf verder denken: “Dat joch moet tijdens zijn verblijf daar binnen bij mij op de een of andere manier toch wel last van mijn ellende gehad hebben?!”, deels voortkomend uit eigen overtuiging, maar op dit moment natuurlijk extra gestimuleerd door het artikel voor mijn neus, dat begrijp je. En ik zag bepaalde situaties uit die verwachtingstijd voor me.
Nee, de omstandigheden tijdens de eerste 9 maanden van zoonlief z’n leven waren bepaald niet ideaal, maar hij kwam gelukkig gezond ter wereld en zou zich ook verder op een fantastische manier ontwikkelen. Alleen zou helaas blijken dat hij, mijn partner en, niet te vergeten, ikzelf nog enkele decennia moesten wachten op mijn bevrijding (EFT!). Wel bleef ik al die tijd intensief andere methodes opzoeken en aangrijpen waarvan ik hoopte dat ze mij en zodoende ook mijn naasten zouden kunnen ontdoen van die loodzware negatieve last. Als er echter al ooit van enige verlichting sprake was of verbetering leek plaats te vinden, zou die steeds slechts van zeer korte duur blijken te zijn (dat komt je misschien bekend voor...?).


De nacht direct volgend op de dag waarop dit alles i.v.m. mijn zwangerschap door mijn hoofd was gegaan, droomde ik een verhaaltje dat zich afspeelde in het huis waar mijn partner en ik woonden toen ik in verwachting was en waar onze zoon van begin af aan opgroeide, tot zijn 4de jaar.

Het leek er op dat ik jarig was ofzo en er waren wat mensen bij ons op bezoek.
Ik had de bel niet gehoord, maar op een gegeven moment kwam een nieuwe bezoeker de kamer binnen. En daar werd weer eens nadrukkelijk bewijs geleverd voor het feit dat in dromen alles mogelijk is: daar voor mij stond niemand minder dan … ons aller Gary Craig … met de blauwe trui waarmee hij jarenlang op een fotootje op de site stond (emofree)! Ik schudde hem de hand en heette hem van harte welkom. En geloof ’t of niet, maar het ging meteen over ... ja hoor, ... EFT en ik greep natuurlijk de kans aan om hem enkele vragen te stellen, die hij op de hem geheel eigen wijze tegemoetkomend beantwoordde (helaas, van de inhoud van dat gesprek heb ik later in wakkere toestand niets meer op kunnen roepen).

Op een gegeven moment werd ik even afgeleid door andere aanwezigen en zag, toen ik terugkwam, dat Gary een zitplaats en iets te drinken had gevonden.
Ik ging naast hem zitten en we vervolgden ons gesprek. Even later zag ik mijn zoon (zo te zien zo’n 1½ of 2 jaar) van verderop over de vloer in onze richting komen kruipen, zoals altijd op verkenning.

Ik boog vast wat voorover om de kleine op te pakken. Toen hij vlakbij was, zag ik dat daar geen behoefte aan was: zijn oogjes waren gericht op mijn buurman die hij vriendelijk toelachte. Aangekomen bij de voeten van de voor hem onbekende gast, klampte hij zich vast aan diens benen, klauterde omhoog en zat vervolgens bij Gary op schoot. Bij Gary, ja, de grondlegger van EFT, de methode die zijn moeder uiteindelijk zou redden en die zowel hemzelf als haar op z’n minst tijdens haar zwangerschap ongetwijfeld veel ellende had kunnen besparen!

Ik weet nog dat ik iets wou gaan zeggen, maar kreeg helaas geen kans meer ... ik werd wakker;-))


Wat prachtig symbolisch, of eigenlijk liever gezegd: wat heerlijk simpel realistisch kan ons onderbewustzijn toch visualiseren wat ons bezighoudt, nietwaar?
Maar gelukkig, EFT is helemaal geen droom, het is hartstikke onontkenbare werkelijkheid!!!

Reageren? Email Ellen

  • Als nuchter, helder antwoord op die, logischerwijs veel gestelde vraag ("EFT - Waarom nu pas?") 'n open brief van “ontdekker” Gary Craig zelf (zie op LLL-EFT ook:  EFT - Wat Is Het? en EFT - Geschiedenis):

 

EFT had 50 jaar geleden ontdekt moeten zijn en zou vandaag de dag zo gewoon moeten zijn als ’n aspirientje.
Toch, ondanks de niet mis te verstane klinische resultaten, ontmoet ’t nog steeds weerstand van bepaalde wetenschappers en anderen die blindelings vasthouden aan conventionele methoden.

Ik weet niet hoe ’t met jou is, maar ik leerde in 1958 op de middelbare school bij scheikunde al dat de bouwstenen van ALLE materie (inclusief ’t menselijk lichaam) atomen zijn. Dat was nauwelijks nieuws … zelfs toen al. Niemand stelt dit feit ter discussie. Net zo min als ’t feit dat atomen uit ENERGIE bestaan.
Einstein bevestigde dit punt met zijn Relativiteitstheorie waarin hij de beroemde formule ontwikkelde:
Energie = Massa x de snelheid van ’t licht kwadraat.
In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat FYSIEKE MATERIE (inclusief ’t menselijk lichaam) BESTAAT UIT ENERGIE. Dus, hoewel ’t menselijk lichaam ’n solide massa mag lijken, bestaat 't in de kern toch uit energie. 
Dit simpele feit is één van de meest vèrgaand-wereldwijd geaccepteerde bevindingen in de wetenschappelijke wereld. Voor zover ik weet is er geen wetenschapper die ’t daar niet mee eens is. De aannemelijkheid ervan komt overeen met die van de Wet van de Zwaartekracht.

Hoe dan ook, om onbegrijpelijke redenen heeft de westerse wetenschap dit genegeerd.

Wat kortzichtig! In plaats daarvan gaan ze gewoon door met ’t menselijk lichaam te beschouwen als ’n fysieke eenheid en gaan dus volledig voorbij aan de energetische wortels ervan. Ze behandelen ’t lichaam als ’n met lichaamsdelen en chemische stoffen gevulde zak.
Zodoende bestaan hun methoden uit ’t repareren en vervangen van lichaamsdelen (chirurgie) en ’t scheikundig “corrigeren” van ’t lichaam door andere chemische stoffen (medicijnen).  
Veel nuttige zaken zijn voortgekomen uit die conventionele benadering, dus ik schop er niet tegenaan. Eigenlijk ben ik blij dat ie er is en ik respecteer de ijverige wetenschappers en de geneesheren die deze benadering hebben gebruikt. Als ik ’n doorgebroken blindedarmontsteking zou hebben, meldde ik me graag als vrijwilliger voor de operatietafel. 

Hoe dan ook, dat de westerse medische wetenschappen ’t vaststaande feit dat ’t lichaam in de kern bestaat uit energie ontkennen, wekt de indruk dat zij ’n bril dragen met glazen waardoor je maar ’n paar meter ver kunt kijken. EFT-ers bieden deze behoudzuchtige mensen ’n bril aan met verder reikend zicht en geleidelijk aan proberen sceptici deze bril ‘ns op te zetten. Diegenen onder hen die hebben “gezien”, kunnen vervolgens niet meer “niet zien” en worden onderdeel van de sneeuwbal-van-voorlichting die deze procedures aanbiedt aan publiek. 

Iedereen die ’t competente gebruik van EFT heeft kunnen meemaken, al is ’t maar ’n paar weken, heeft ongetwijfeld vele voorbeelden gezien waarin spectaculaire vooruitgang werd geboekt op zowel lichamelijke als emotionele niveaus ZONDER DAT GEBRUIK WERD GEMAAKT VAN CONVENTIONELE METHODEN.Veel van deze resultaten druisen totaal in tegen de, aan de westerse geneeskunde inherente, geldende overtuigingen. Bijvoorbeeld, hoe is ’t mogelijk, onder conventionele westerse bepalingen…..   

-dat PTSS (PostTraumatisch StressSyndroom) totaal verdwijnt,  
 zonder psychiatrische medicatie?
-dat veel fobieën die al ’n leven lang iemand beheerst hebben, verdwijnen
 in wat wij  noemen “one minute wonders”?
-dat verslavende behoeftes binnen enkele minuten kunnen worden gesmoord?
-dat ’n Carpaal Tunnel Syndroom verdwijnt zonder de normaal
 gesproken voorgeschreven operatie(s)?
-dat ’n lactose-intolerantie verdwijnt hoewel de betreffende patiënt
 verondersteld wordt niet de enzymen te bezitten die noodzakelijk zijn om
 melkproducten te verteren?
-dat migraine-hoofdpijnen verdwijnen (vaak permanent en vaak
 binnen enkele minuten) zonder enige vorm van medicatie? 

EFT-ers maken deze “wondertjes” dagelijks mee … en nog honderden andere. Onze website www.emofree.com staat vol met dergelijk bewijs. Westerse geneeskundige behandelaars kunnen haast niet anders dan deze resultaten verklaren tot “placebo-effect”, “spontane remissie”  of “onverklaarbaar geval”.  Ze kunnen a.d.h.v. ’t huidige paradigma niet verklaard worden. Dientengevolge is ’t nodig op ’n andere manier naar ’t menselijk lichaam te kijken … ’n nieuw paradigma. De conventionele verklaringen hebben duidelijk hulp nodig.
En … wat is ’n meer logische keuze dan Albert Einstein en de meest basale wetenschappelijke bevindingen van de vorige eeuw te volgen? Waarom bekijken de wetenschappers ’t lichaam niet als ’n energetisch geheel en zien dan maar waar dat toe leidt? EFT-ers doen dat al jaren en er liggen bergen klinisch bewijs. Dat spreekt voor zich en je mond valt vaak open van verbazing bij de resultaten, zelfs, of liever zéker, indien geboekt door (beginnende) leken.  

’t Is niet mijn bedoeling d.m.v. dit artikel de vele conventionele vindingen onderuit te halen die ons zonder meer veel goeds op ’t gebied van genezing hebben gebracht. Eerlijk gezegd stel ik liever voor dat we de deuren naar ’t klaarblijkelijke open zetten en EFT mengen met ‘t beste wat we met andere  geneeskunst bereikt hebben. De resultaten daarvan zouden genezing op ’n totaal ander (en betaalbaar!) niveau brengen. 

Dus ik vraag de wetenschappelijke gemeenschap en de conventionele twijfelaars "daar buiten" om ‘t waarschijnlijke te onderzoeken. Wij hier in EFT-land zijn niet perfect en ik ben ervan overtuigd dat onze theorieën ooit herzien zullen moeten worden. Dat hoort bij wetenschappelijke vooruitgang. Maar voor ’t ogenblik veroorzaken wij dagelijks wonderen die de conventionele lijst van “kan-welletjes” en “kan-nietjes” vernietigen. 
EFT ligt voor de hand en, met uw hulp bij ’t verspreiden ervan, zal ’t op ’n dag zo gewoon zijn dat wat we nu wonderen noemen eenvoudige routine-resultaten zullen zijn. 

      

2.    EFT - Hoelang duurt 't eer verbetering/verlichting zich manifesteert?

Dat kan behoorlijk uiteenlopen. Vaak voel je pijn of 'n andere belemmering meteen "wegglijden", soms gebeurt dat na 'n uur of 'n paar uur. Soms zul je je dat bewust zijn en andere keren besef je pas later dat er iets toch wel duidelijk veranderd is. Genezing van 'n onderliggende ziekte/stoornis kan dagen/weken/maanden duren. Hou vol, zet door. Raadpleeg je huisarts, zeker als je de neiging hebt om met voorgeschreven medicijnen te stoppen omdat je je beter voelt.

3.    EFT - Kun je meerdere ziekteverschijnselen tegelijk behandelen?

Nee! Werk met Het BasisRrecept altijd maar aan één ding tegelijk. Begin met 't ernstigste symptoom en werk van daaruit naar minder ernstige. Wel is 't zo dat allerlei issues zich in je persoonlijke geschiedenis/beleving bevinden die elkaar in meerdere of mindere mate overlappen, wat regelmatig tot gevolg heeft dat je aan iets bepaalds werkt en op 'n gegeven moment ook in andere opzichten verlichting/verbetering constateert (Zie in de Emofree Tutorial The EFT-GeneralizationEffect).

4.    EFT - Hoe vaak pas ik dat BasisRecept toe op 'n probleem?

Voor hoofdpijn, maagpijn/-kramp, rugpijn, kiespijn, etc. kun je Het BasisRecept zo vaak gebruiken als je maar wilt of als je er behoefte aan voelt. Voor de (evt.) onderliggende ziekte is 't verstandig de procedure dagelijks verspreid over de dag zo'n 10x uit te voeren. Die momenten kun je natuurlijk koppelen aan bepaalde dagelijkse routine-momenten, zoals opstaan, naar bed gaan, voor of na 't eten, als je de trap op loopt, etc. 

                   EFT - ZO GEWOON ALS 'N ASPIRIENTJE.....

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl