Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

EFT - Zo Werkt Het Officiële BasisRecept

Je hebt  'n probleem (hoofdpijn/verdriet/ergernis/akelige herinnering die je dwars zit/gevoel van gejaagdheid of stress, etc.).

I. HET EFT-BASISRECEPT - "OPSTART"
("SET UP" (
zoals kegels opzetten bij bowlen dus) /VOORBEREIDING)

1. HET PROBLEEM FORMULEREN  EN 'T  IN 'N "OPSTARTZIN" PLAATSEN

In gedachten geef je 't probleem 'n "naam" of omschrijving. Die laat je terugkomen in de "OpstartZin"/OZ (zie OPSTART 3). Geef 't probleem wel altijd zo Specifiek mogelijk weer, dus niet zoiets Algemeens als: "Ik voel me klὅte" of "M'n moeder was bijna nooit thuis." Omschrijf zo exact mogelijk 't feit waardoor je je klὅte voelt, of zie 'n bepaalde Gebeurtenis van vroeger voor je, waarin je bijv. geconfronteerd werd met de afwezigheid van je moeder en concentreer je op 't gevoel dat je daar NU bij krijgt. Ook zitten er aan ieder probleem wel meerdere Aspecten; benoem en behandel die ieder afzonderlijk. Voor 't gros van de problemen geldt dat na behandeling van 'n aantal Aspecten ervan 't totale probleem niet meer als zodanig wordt ervaren.

2. DE INTENSITEIT VASTSTELLEN OFTEWEL "SCOREN"               

Als je je nu even echt op 't probleem concentreert, ben je normaal gesproken in staat om de intensiteit ervan, inclusief de emotie die je op dit moment ervaart, 'n cijfer te geven op 'n schaal van 0 tot 10. Daarbij is 10 echt hééél erg (eventueel met tranen/rillingen/maagpijn o.i.d.) en ieder lager cijfer onder de 10 geeft 'n mindere ergheid aan. Met EFT werk je dan volgens 'n vaste procedure toe naar 0 (of 1, hooguit 2), oftewel 't moment dat je merkt dat de hoofdpijn weg is en/of de beladenheid van de emotie af is.

3. KLOPPEN OP HET KARATEPUNT EN "OPSTARTZIN" UITSPREKEN

Vorm de "OpstartZin" in duidelijke, directe bewoordingen en in de vorm die jouzelf 't meest aanspreekt, 'n voor jou natuurlijke manier van "iets zeggen". Als hoofdpijn 't probleem is, gebruik dan bijvoorbeeld de volgende OpstartZin: "Hoewel ik hoofdpijn heb, accepteer ik mezelf helemaal." Terwijl je de OpstartZin uitspreekt, Klop je met 4 vingers van één hand op het KaratePunt in de andere hand.

II. HET EFT-BASISRECEPT - "KLOPRONDE"

Image

Klik hier om de animatie te starten 

(Ziet er niet uit, ik weet 't, sorry, maar Clooney was niet beschikbaar;-))

Klop daarna met de toppen van wijsvinger en middelvinger zo'n 7x op achtereenvolgens de volgende Punten (zie animatie-afbeelding): "Op 't Hoofd"/OH ("Top of Head") "WenkBrauwpunt"/WB ("Eye Brow"), "Naast 't Oog"/NO ("Side of Eye"), "Onder 't Oog"/OO ("Under the Eye"), "Onder de Neus"/ON ("Under the Nose"), "KinPunt"/KiP ("Chin"), "SleutelBeenpunt"/SB ("Collar Bone") en "Onder de Arm"/OA ("Under the Arm"). Spreek bij ieder punt onder het Kloppen het "GeheugenSteuntje" (GS) uit. Als we uitgaan van de voorbeeld-OpstartZin in OPSTART 3, zou het "GeheugenSteuntje" moeten zijn: "Ik heb hoofdpijn" of "Deze hoofdpijn", dus zonder "Hoewel" en 't accepteren van jezelf; alleen "het probleem". 

Let op: 't Animatiefiguurtje Klopt met de rechterhand op Punten op de linkerkant van 't lijf. Prima. Andersom kan ook, maakt niet uit, maar de meeste mensen Kloppen rechts met de rechterhand of links met de linkerhand (behalve OA/UA, da's onhandig). Je kunt ook onderweg wisselen. Allemaal okay, maakt niet uit. Geldt ook voor 't tempo. 

Met Het EFT-BasisRecept op zich kun je ver komen. Maar let er ook op dat je

  • altijd ieder probleem zo Specifiek mogelijk Benoemt 
  • de diverse Aspecten van 'n probleem apart Benoemt 
  • altijd 't KernProbleem probeert te benaderen (is lang niet altijd zomaar te vinden/bepalen)
  • in zwaardere zaken blijft volhouden! Van 'n trauma ben je niet binnen 5 minuten af. Bij allerlei lichtere zaken is dat gewoonlijk wèl 't geval. Dus denk nou niet: "Oh, zie je wel, deze methode duurt dus toch ook lang", want de uiteindelijke duur zal hoe dan ook ongelooflijk kort zijn in verhouding tot andere (reguliere) hulpmiddelen en 't effect is over 't algemeen veel groter en blijvender!

 

De best te gebruiken en dan ook veel gebruikte techniek hierbij is de Vertel het VerhaalTechniek. Die gaat kortweg zo:
 
- Het beste is om het Verhaal van een (Specifiek moment uit een) Specifieke Gebeurtenis hardop te (laten) Vertellen. Dat brengt het Verhaal al gauw meer tot leven en helpt om de belangrijke kwesties naar de oppervlakte te halen. Zelf kun je het Vertellen aan de spiegel, een muur of een voor jou vertrouwd ofwel een denkbeeldig persoon.

- Start op een neutraal punt, waar er niets is om je zorgen over te maken. Misschien had je net iets leuks gekocht voordat je, laten we zeggen, overvallen werd door een onbekend persoon. Dan kom je meestal wat rustiger aan in de toestand waar het om gaat.

- Het belangrijkste is nu dat je stopt met het Verhaal te Vertellen wanneer je ook maar énige intensiteit voelt.

- Gebruik op elke “stopplek” Het EFT- BasisRecept voor de daar aanwezige intensiteit en ga, als die is opgeheven, met het Verhaal door naar het volgende beladen moment.

Begrijp asjeblieft goed dat voor succes met deze procedure stoppen cruciaal is. De meeste mensen zijn helaas geconditioneerd door conventionele technieken. Daar wordt nou eenmaal doorgaans verwacht dat je "moedig bent" en "de gevoelens voelt" en "dapper volhoudt tot het einde". Maar als je niet stopt wanneer de intensiteit stijgt, laat je ongetwijfeld juist een belangrijke kans op genezing voorbijgaan. Hoe eventuele pijn op moeilijke momenten tot een minimum beperkt kan worden (ja, is zéér vergaand mogelijk!) komt ter sprake op LLL-EFT in De Kunst van het Aanreiken.

Je bent natuurlijk op zoek naar Aspecten en dit proces brengt die vaak aan de oppervlakte zonder dat je echt hoeft te graven. Vergeet alleen niet dat het Officiële GoudStandaard EFT voor de nauwkeurigheid gaat, dus probeer echt elk frummeltje van de betrokken intensiteit “weg te tikken". 
(Zie voor uitgebreide uitleg van deze techniek in de Emofree Tutorial The EFT Tell the Story Technique.)

Overigens hebben jaren van experimenteren inmiddels aangetoond dat stap I en de Punten op 't bovenlijf van stap II normaal gesproken volstaan. De oorspronkelijke versie van Het BasisRecept ging nog verder. Voor de inmiddels dus historische volledigheid en omdat je best kans hebt dat je mensen tegenkomt (leken zowel als professionals) die er wel nog mee werken (helaas volgt niet iedereen de precieze ontwikkelingen van het Officiële EFT), zal ik die onderdelen hier nog weergeven, maar laat ze voor wat ze zijn:

"DuimPunt"/DP ("Thumb"), "WijsVinger"/WV ("Index Finger"), "MiddelVinger"/MV ("Middle Finger"), PinkPunt "/PiP ("Little Finger") en "KaratePunt"/KaP ("Karate Chop") in combinatie met GeheugenSteuntje.
III  EFT-BASISRECEPT, "9-GAMUTPROCEDURE"  
Terwijl met de toppen van wijsvinger en middelvinger van een hand werd geklopt op 't "GamutPunt"/GaP ("Gamut Point"), deed men de ogen even dicht, dan weer open, keek even strak naar rechtsonder, dan strak naar linksonder, maakte met de ogen 'n cirkelbeweging, met de wijzers van de klok mee, dan 'n cirkelbeweging in tegengestelde richting, neuriede 'n paar seconden iets van 'n liedje (bijv. "Happy Birthday"), telde even hardop tot 5 (of iets meer) en neuriede tot slot nog zo'n stukje. Daarna herhaalde men
IV EFT-BASISRECEPT, KLOPRONDE
Men Klopte weer op alle punten van WenkBrauw t/m Onder de Arm en sprak er steeds weer het GeheugenSteuntje bij uit. 
V  EFT-BASISRECEPT, HERHALING
Dan zuchtte men 'n keer diep en stelde opnnieuw de intensiteit vast; indien op dat moment nog niet gedaald tot 0 (of minstens 2 of 1), dan:
KLOPPEN OP KARATEPUNT MET OPSTARTZIN
Men deed nog 'n keer 't zelfde als in 't eerste rondje na 't Scoren, maar veranderde de OpstartZin nu in: "Hoewel ik nog steeds hoofdpijn heb, accepteer ik mezelf helemaal."
en
KLOPRONDE
Hierbij gebruikte men ook 'n GeheugenSteuntje in aangepaste vorm, nl.: "Ik heb nog steeds hoofdpijn".

Let dus op: Het BasisRecept inclusief die laatste stappen, is dus de versie die Gary Craig oorspronkelijk had samengesteld om zo snel, zoveel en zo breed mogelijk resultaat te kunnen bereiken op allerlei gebied.
In de loop van de jaren van experimenteren die volgden werd hem zelf en heel veel gebruikers al duidelijk dat in veel gevallen, wat Tappen betreft, volstaan kon worden met een Verkorte Versie (Shortcut) een KlopRondje slechts van WenkBrauwpunt t/m Onder de Arm. Dit blijkt normaal gesproken zonder meer afdoende. 

In de nieuwe Tutorial (Leerstof) die voorjaar 2011 op Gary's website emofree kwam te staan, werd de Verkorte Versie dan ook als de officiële vorm van Het BasisRecept gepresenteerd.
Aan de andere kant werd soms ook bij diverse andere te gebruiken Punten ervaren dat ze op allerlei momenten bij behandeling toegevoegde waarde konden hebben, o.a. "Links en Rechts op 't Voorhoofd", "Binnenkant Polsen" en "Binnenkant Kuiten".
't Gebruik van de 9-GamutProcedure bleek eigenlijk alleen in meer specifieke gevallen nodig/wenselijk (soms doen zich hierbij nl. ongewenst ingrijpende reacties voor; LAAT DIT DUS SOWIESO AAN DESKUNDIGEN OVER!). Dit alles betekent dus dat normaal gesproken kan worden volstaan met Stap I en II (
en evt. "Nieuwe" Punten). Als de intensiteit dan nog niet is teruggebracht tot 0, blijkt dit bovendien meestal te betekenen dat men op een ander Aspect van het probleem is terecht gekomen. Zie hiervoor op LLL-EFT o.a. EFT - Lijkt Niet te Werken? Tips!, diverse punten, vooral 9.
Door deskundigen wordt ook vaak gebruik gemaakt van bepaalde korte Punt-combinaties die ieder voor zich op 'n bepaalde aandoening gericht zijn ("Algoritmes"). 

Klik hier voor 'n kort maar krachtige Snel-aan-de-gang introductie door EFT-Beoefenaar Karl Dawson uit Engeland.

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl