Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

EFT - Neefjes en Spin Offs (Van EFT Afgeleide Producten)

GoudStandaard Officiële EFT en allerlei heel-manieren die er aan vooraf gingen/ernaast bestaan, worden de laatste jaren steeds meer samen gebracht onder één noemer: EnergiePsychologie.

Zoals je op LLL-EFT ook kunt lezen in EFT - Geschiedenis, zijn er in de oosterse wereld al eeuwen en in de westerse zo sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw onderzoeken en constateringen gedaan die veel informatie over de meridianen en ons energiesysteem hebben opgeleverd. De laatste decennia hebben ook diverse westerse reguliere psychologen/psychiaters/psychotherapeuten zich nadrukkelijk over die kant van de mens gebogen. Al doende werd in diverse kringen zo langzamerhand steeds meer de strikte scheiding van lichamelijk en geestelijk beleven en welzijn opgeheven.                            

Richtingen die in meerdere of mindere mate op die manier naar genezing kijken, maar zeker ook naar preventieve benadering van 't welzijn van de mens, zijn:

TFT-Thought Field Therapy (Roger Callahan), TAT-Tapas Acupressure Technique (Tapas Fleming), BSFF-Be Set Free Fast (Larry Nimms), Toegepaste  Kinesiologie (George Goodheart), Gedragskinesiologie (John Diamond), Touch for Health (John Thie),  NLP-NeuroLinguistic Programming (Richard Bandler/John Grinder),  Focussen (Eugene Gendlin), EMDR-EyeMovement Desensitization and Reprocessing (Francine Shapiro), Acupressuur (Chinese Geneeskunde).

Deze therapieën worden door bepaalde therapeuten ook regelmatig in bepaalde combinatie met elkaar gebruikt. Ook CBB-Collar Bone Breathing (Roger Callahan), Homeopathie (Samuel Hahnemann), Bloesemtherapie (Edward Bach), Hypnotherapie (James Braid/Milton Erickson e.a.), Chiropractie (Daniel Palmer) en Voetreflexmassage (Chinese Geneeskunde) zijn uitstekend te combineren met EFT.
   

WHEN NOTHING ELSE WORKS, THERE'S STILL EFT LLL-EFT! 

Sinds het ontstaan van EFT, zijn er echter door jan en alleman met het oorspronkelijke EFT als uitgangspunt allerlei nevenvormen en variaties (zogenaamde Spin Offs - Van EFT Afgeleide Producten) gevormd waarvoor men de naam "EFT" is blijven gebruiken (zie in de Leerstof Over Die 'Spin Offs' (Van EFT-Tapping Afgeleide Producten) - Een Openhartige Discussie. Dit heeft in de loop van de tijd voor steeds meer verwarring gezorgd en, in feite, ten dele ook voor de miskenning van het oorspronkelijke, uiterst werkzame EFT. Gary Craig, ontwikkelaar van het Officiële EFT, zegt daar zelf o.a. over:

"De wereldwijde verbreiding van EFT brengt de mensheid hoop, maar als gevolg van bepaalde toestanden die ik veroorzaakte, verloopt de voortgang niet zonder problemen.

Toen ik in 1995 EFT introduceerde, had ik geen idee dat het uiteindelijk in de handen van miljoenen terecht zou komen. Als dat wèl zo was geweest, had ik er absoluut voor gezorgd dat iedereen de methode op dezelfde manier zou leren. Heldere lessen. Samenhangende cursussen. Standaard criteria voor de hele beweging. Op die manier zouden alle EFT-ers dezelfde taal zijn gaan spreken en hadden nieuwe ontwikkelingen op een gemeenschappelijke basis voortgebouwd kunnen worden.

Maar helaas, ik sloeg de plank mis en zoals het er nu voor staat, bestaan er honderden Van EFT Afgeleide Producten (Spin-Offs), die allemaal hun eigen portie overtuigingen en voorkeuren weergeven. Geen standaard criteria te bekennen. Ze zien er allemaal wel ongeveer uit als EFT, maar onder de oppervlakte zijn ze wezenlijk anders, zelfs onderling verschillen ze. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik moet treuren of glimlachen om dit resultaat. Een en al verdeeldheid. Wat moet een nieuwkomer daar nou allemaal mee?                              
Natuurlijk beveel ik je aan om EFT hier te leren ... vanaf de bron ... waar alles uitvoerig, consequent en absoluut gratis voorhanden is. Maar als je de Afgeleide Producten/de Spin-Offs wilt verkennen, dan kan dat ook, overal op internet. Ze gebruiken in hun titel nogal vaak een vorm van de naam "EFT" of de inmiddels bekende bijnaam ervan "Tapping" (Tappen/Tikken/Kloppen).

Hoewel er een handjevol uitzonderingen is, heeft de overgrote meerderheid van die promotors geen grondige training in EFT vanuit de bron gevolgd en is, als gevolg daarvan, met "simpelere" versies van EFT op de proppen gekomen. Helaas hebben mij berichten bereikt dat een van deze Afgeleide Producten bij mensen ernstige traumatisering heeft veroorzaakt, die zelfs tot zelfmoordgedachten leidde.

Vanzelfsprekend kan ik de meeste van al die Spin–Offs dus niet zomaar ondersteunen of aanbevelen. Ik zou willen dat ik dat wèl kon. Dàt zou pas bijdragen tot een betamelijke verspreiding van EFT."

(Zie voor het complete artikel in de Leerstof Over Die 'Spin Offs' (Van EFT-Tapping Afgeleide Producten): Een Openhartige Discussie.

                

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl