Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

De Kunst van het Aanreiken - De FilmTechniek

    EFT ZAL ZICH ONTWIKKELEN ALS EEN HEALING HIGHRISE-
     EEN TOEKOMSTIGE GENEESKUNDIGE WOLKENKRABBER

Hierna volgen dan enkele van de belangrijkste extra gereedschappen die vooral van belang zijn bij het Aanreiken van EFT aan anderen:

  • Op de eerste plaats is er de FilmTechniek, die we toepassen wanneer de betrokkene zaken liever niet hardop uitspreekt, maar liever voor zichzelf houdt. Is allemaal mogelijk! Deze techniek gaat kortweg zo:

 

- Je kiest om te beginnen natuurlijk een geschikte Gebeurtenis, net zoals je deed voor de Vertel het VerhaalTechniek. De criteria zijn precies hetzelfde:

- Het is een korte "Film" uit jouw verleden of dat van degene waar je mee werkt. 
- De betrokkene geeft hem een korte titel die één Specifiek gegeven eruit beschrijft.
- De Film heeft een begin, een einde, een verhaallijn en mensen die er een rol in spelen.
- Hij duurt meestal een paar minuten of minder.
- Hij bevat één of meer emotionele pieken.

- Dan vraag je de cliënt om de Film in zijn of haar gedachten af te spelen en de intensiteit (van de beladenheid) daarbij, zoals op dit moment beleefd, vast te stellen op een schaal van 0-10. Het gaat je om de huidige intensiteit, niet die van toen de Gebeurtenis zich afspeelde. Als de eerste beladenheid hoog is, laten we zeggen boven de 5, kun je eventueel eerst  "Het Ergste Eraf Halen" met behulp van Globale Rondes van Het BasisRecept, zoals bijvoorbeeld om te beginnen een rondje op "Deze ___ Film." (en dan op het blanco deel de titel van de Film invullen). (Zie in dit verband in de Emofree Tutorial When to Use Global Approaches.) 

- Aan het einde van die eerste Ronde check je de 0 tot 10-intensiteit. Als die nog steeds boven de 5 is, herhaal je de vorige stap totdat hij tot onder de 5 is gedaald. Als die Globale Rondes de intensiteit tot lager of zelfs 0 brengen,
is deze specifieke Film wellicht afgehandeld. Ga echter door met de hierna volgende procedures om je werk grondig te Testen (heel belangrijk!) op volledigheid.

- Vraag je cliënt om de Film opnieuw in gedachten af te spelen, waarbij gestart wordt met de inmiddels lage intensiteit, maar stop zogauw hij/zij ook maar enige intensiteit ervaart. Net als bij de Vertel het VerhaalTechniek zullen mensen de neiging hebben om maar door te praten. Maak ze dan opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om op die momenten te stoppen, ook al zal dat niet altijd meevallen, omdat de meeste klanten geleerd hebben en gewend zijn dat ze, om van hun probleem af te komen, vooral "moedig" moeten zijn en "dus" de pijn moeten voelen wanneer ze doorgaan. Maar dat is nu dus de achterhaalde manier van denken. Bij EFT bieden die pauzes gelegenheid tot het rechtstreeks bekloppen van de beladenheid en dus wellicht juist vooruitgang.

 -  Gebruik dus op ieder stopmoment Het BasisRecept, totdat er aan het betreffende onderdeel (Aspect) van de Film geen beladenheid meer hangt.

 -  Vergeet niet dat we de details van de Gebeurtenis met dit hulpmiddel privé houden, wat moet blijken uit de bewoordingen in de Opstart en het GeheugenSteuntje. Vraag de cliënt om een emotie, een fysieke gewaarwording of een korte beschrijving van 2-3 woorden van het deel van de Gebeurtenis dat de intensiteit op dit moment veroorzaakt en gebruik die voor de Bewoording in je KlopRonde. Omdat je zodoende geen details meekrijgt, is het soms verstandig dat je er zelf zicht op probeert te houden of je cliënt eventueel "Wisselt van  Aspect" bij dit hulpmiddel. Dat laatste is namelijk niet de bedoeling: we gaan pas over naar een ander Aspect wanneer het vorige tot 0 is teruggebracht, anders is al gauw niet meer helder in hoeverre het proces de negatief emotionele beleving van het algehele probleem al heeft beïnvloed. Dus als de beladenheid op enig Aspect van de Film hardnekkig is, ga er dan vanuit dat je cliënt op de een of andere manier is opgeschoven naar een nieuw Aspect. 

- Laat de persoon, zodra alle stopmomenten vrij van intensiteit lijken te zijn, de Film nogmaals in gedachten afspelen, van begin tot eind, en Klop weer op momenten van beladen Aspecten. Blijf dit doen totdat op de Film geen enkele lading meer rust.

- Als de beladenheid tenslotte volledig lijkt te zijn opgeruimd, is Levendige Visualisatie een geweldige TestMethode om bij dit hulpmiddel te gebruiken. Vraag de cliënt om een laatste keer door de Film heen te gaan, maar nu de zichtbare dingen, geluiden, gevoelens, kleuren, enz. te overdrijven en zo te proberen bewust intensiteit te creëren. Wanneer hij/zij nog op enige beladenheid stuit, blijf dan bovenstaande stappen herhalen tot hij is uitgeschakeld. Als de persoon er uiteindelijk ronduit niet meer door geraakt wordt, is je werk gedaan. (Zie in verband met TestMethodes in de Emofree Tutorial o.a. Testing Your EFT Tapping Work.)

 

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl